Het cookiebeleid van Argentajobs

Argentajobs gebruikt cookies en de informatie die daarop wordt opgeslagen om je websitebezoek aangenamer te maken. Maar wat betekent dat precies? En hoe werkt het?

Over cookies

Cookies en gerelateerde technologieën zijn kleine tekstbestanden die worden aangemaakt op jouw computer of toestel als je een website bezoekt of een app gebruikt zoals cookies, SDK’s, pixels en trackers (hierna ‘cookies’).

Hoelang blijven de cookies bestaan?

Afhankelijk van de gegevens die de cookie bewaart, blijft de cookie korter of langer op je toestel of computer staan. 

Tijdelijke cookies worden via de browser opgeslagen op je harde schijf. Zodra je de browser sluit worden deze cookies gewist. Een voorbeeld hiervan is een cookie die je bezoek beveiligt.

Permanente cookies blijven op je harde schijf staan, ook als je de browser sluit. Deze cookies blijven bestaan tot hun einddatum bereikt is, tot een nieuwe versie van de cookie geïnstalleerd wordt, of tot je ze manueel verwijdert. Een voorbeeld hiervan is de ‘JssessionID’ die nodig is om je bezoek op de website veilig en zonder problemen te laten verlopen.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

Naar aanleiding van jouw websitebezoek stel je bepaalde persoonsgegevens ter beschikking van Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv, hierna aangeduid als ‘Argenta’.

Argenta treedt hierbij op als verwerkingsverantwoordelijke.

Argenta Bank- en Verzekeringsgroep
Belgiëlei 49-53
2018 Antwerpen
Telefoon: 03 285 51 11
E-mail: jobs@argenta.be
Website: www.argentajobs.be
RPR Antwerpen, afd. Antwerpen BE 0475.525.276

Op Argentajobs.be gebruiken we volgende categorieën cookies.

Hoe kan ik mijn cookies beheren via mijn instellingen?

Via je computerinstellingen kun je het gebruik van cookies uitschakelen. Zowel het vooraf weigeren van cookies als het verwijderen van al geïnstalleerde cookies is mogelijk.

Bij de meeste webbrowsers kun je je voorkeur aangeven in de instellingen.

Hieronder vind je enkele linken naar de informatiepagina’s van de belangrijkste webbrowsers.

Wijziging cookiebeleid

Argenta behoudt zich het recht voor het cookiebeleid op elk ogenblik te wijzigen of te actualiseren. De meest recente versie van het cookiebeleid vind je altijd op deze pagina.

Klachten

Bij Argenta

Als je klachten hebt, kun je die met je kantoor bespreken. Je kunt ook terecht bij de dienst Klachtenbeheer van Argenta.

Postadres: Argenta Bank- en Verzekeringsgroep NV t.a.v. Klachtenbeheer
  Belgiëlei 49-53
  2018 Antwerpen
Telefoon: 03 285 56 45
E-mail: klachtenbeheer@argenta.be

Meer informatie vind je op www.argenta.be.

Bij de Gegevensbeschermingsautoriteit

Je hebt altijd de mogelijkheid om een klacht neer te leggen bij de bevoegde Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Bij de rechtbank

Je behoudt uiteraard het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden. De geschillen die tussen de betrokkene enerzijds en Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv anderzijds zouden kunnen rijzen, worden volgens het Belgische recht beslecht. Die geschillen vallen onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken, gevestigd in het rechtsgebied waarin Argenta zijn maatschappelijke zetel heeft, behoudens wanneer de wet een dwingende bevoegdheidsregel oplegt. Bovendien hebben zowel Argenta als de klant het recht om elkaar voor elke andere krachtens het gemene recht bevoegde rechtbank te dagen.